องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
 


นายก อบต.บ้านหัน ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนในเขตตำบลบ้านหัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการติดเชื่อโควิด-19


นายนรังสรรค์ ศรีเมืองช่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ พี่น้อง ประชาชนในตำบลบ้านหัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการติดเชื้อโควิด และขอส่งความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนให้ดูแลสุขภาพ และปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019

2022-06-02
2022-04-11
2022-03-31
2022-03-18
2022-02-15
2022-01-27
2022-01-19
2022-01-07
2021-05-20
2021-05-20