องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]6
2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้านหัน [ 27 ก.ย. 2566 ]1
3 ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]25
4 แจ้งประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]27
5 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน [ 22 มิ.ย. 2566 ]28
6 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ ม. 9 ไปบ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2566 ]40
7 ประกาศ รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน [ 28 เม.ย. 2566 ]53
8 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]45
9 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]57
10 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน [ 15 มี.ค. 2566 ]37
11 ประกาศแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแผน กปท.4,5,6 [ 26 ธ.ค. 2565 ]205
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยวัยชาติ บ้านหนองไฮ หมู่ 3 (จ่ายจากเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 พ.ย. 2565 ]125
13 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2) [ 17 พ.ย. 2565 ]55
14 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2) [ 17 พ.ย. 2565 ]48
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมุ่บ้าน บ้านวังยาว หมุ่ 5 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 7 พ.ย. 2565 ]47
16 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]24
17 ประชาสัมพันธ์นำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]39
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]58
19 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]58
20 ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้แก่ประชาชน [ 3 ต.ค. 2565 ]25
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign