องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งจะดำเนินโครงการดังกล่าว ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่สาธารณะ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

2024-01-22
2023-08-07
2023-06-22
2023-06-14
2023-06-13
2023-06-01
2023-03-14
2022-12-28
2022-11-18
2022-11-07