องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกทำความสะอาดบริเวณสองข้างทาง พ.ศ.2565


โครงการจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกทำความสะอาดบริเวณสองข้างทาง พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณองึค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันิ ให้สวยงาม น่าอยู่ เป็นที่ประทับใจผู้ที่สัญจรไปมาและผู้มาเยือน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณถนนสายหลักองค์การบรืิหารส่วนตำบลบ้านหัน

2024-01-22
2023-08-07
2023-06-22
2023-06-14
2023-06-13
2023-06-01
2023-03-14
2022-12-28
2022-11-18
2022-11-07