องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
สภาอบต. นายถาวร   บัวแพร
 


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
 


นายประยงค์  ชมภูน้อยรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
นายสำราญ  มาลี

นายจำลอง  สีเหนี่ยง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 3

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 4นายแสง  ชาตะ

 นายสาร  แสงลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 5

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 7 นายทองสุข  เซ็นติ้ว

นายพูลสวัสดิ์  อินทะมาตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 8

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 9นายรุ่งโรจน์  เอนอ่อน

นางละมัย  บุญลอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 10

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 11นายวิมล  ทองดี

นายโกวิทย์  สกุลพิมพ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 12

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 14นายสุพัฒน์  พิลาด

นายบัณฑิต  โคตแป
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 15

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 16
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign