องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายณัฐพงษ์  ทองแคล้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสุภัตตรา แสนหล้า
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวบุณยานุช เมินเมือง นายชูศักดิ์  ไชยพรม นายนพดล วิริยะ -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign