องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้่านหนองไฮ หมู่ 3 ต.บ้านหัน อ.ดนนศิลา จ.ขอนแก่น (e-bidding) [ 12 ก.พ. 2567 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยแคน หมู่ 4 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 12 ก.พ. 2567 ]2
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (จ่ายจากเงินสะสม 2566) [ 12 ก.พ. 2567 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อเมนน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกู่ หมู่ 15 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (จ่ายเงินสะสม 2566) [ 26 ธ.ค. 2566 ]5
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ ไป หมู่ที่ 11 บ้านหนองไฮน้อย ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (อุดหนุนเฉพาะกิจ) e-bidding [ 22 มิ.ย. 2566 ]34
6 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ 9 ไปบ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอแก่น (อุดหนุนเฉพาะกิจ)e-bidding [ 16 มิ.ย. 2566 ]32
7 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวง ขก.ถ.156-07 หมู่ที่ 9 บ.หนองน้ำขุ่นใต้ ไป หมู่ที่ 11 บ.หนองไฮน้อย [ 15 มิ.ย. 2566 ]31
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังยาว หมู่ 5 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 15 มิ.ย. 2566 ]30
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดหลง หมู่ 14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 15 มิ.ย. 2566 ]29
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ 10 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 15 มิ.ย. 2566 ]29
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 12 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 15 มิ.ย. 2566 ]27
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ( เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 15 มิ.ย. 2566 ]22
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ไป บ้านวังยาวง หมู่ 5 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ( เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 15 มิ.ย. 2566 ]22
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองทุ่ม หมู่ 13 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 15 มิ.ย. 2566 ]20
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงราคาก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล. บ้านดอนกู่ หมู่ 15 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 15 มิ.ย. 2566 ]23
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองไฮ หมู่ 3 และ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 12 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 15 มิ.ย. 2566 ]24
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ 11 ไป บ้านกุดหลง หมู่ 14 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น [ 15 มิ.ย. 2566 ]23
18 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ ไ ป หมู่ที่ 11 บ้านหนองไฮน้อย ตำบลบ้านหัน อำเภอ ดนนศิลา จังหวัดขอนแก่น [ 13 มิ.ย. 2566 ]23
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ ไป ม.11 บ้านหนองไฮน้อย ม.11 ต.บ้านหัน อ.ดนนศิลา จ.ขอนแก่น (e-bidding) [ 6 มิ.ย. 2566 ]28
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ 16 [ 11 เม.ย. 2566 ]31
 
หน้า 1|2|3|4


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign