องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ อบต.บ้านหัน เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง