องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศ อบต. เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อบต.บ้านหัน ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ อบต. เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อบต.บ้านหัน ประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ