องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงปม.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงปม.2565
 
ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ