องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง