องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
สป.สช.ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภาพกิจกรรมและสรุปผลการดำเนิงานโครงการคัดกรองเบาหวานความดันในชุมชน [ 23 มิ.ย. 2566 ]28
2 ภาพกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ [ 23 มิ.ย. 2566 ]21
3 โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-6 ปี [ 20 มี.ค. 2566 ]23
4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 [ 6 ก.พ. 2566 ]22
5 โครงการแพทย์แผนไทยใส่ใจชุมชน [ 6 ก.พ. 2566 ]24
6 โครงการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพและส่งเสริมภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน [ 6 ก.พ. 2566 ]24
7 โครงการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน [ 6 ก.พ. 2566 ]20
8 โครงการส่งเสริมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ถูกต้องตามมาตรฐาน [ 6 ก.พ. 2566 ]20
9 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ [ 6 ก.พ. 2566 ]22
10 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน [ 17 ม.ค. 2566 ]19
11 โครงการพิชิตพุงพิชิตอ้วน [ 17 ม.ค. 2566 ]24
12 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก [ 3 ต.ค. 2565 ]28
13 โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง [ 3 ต.ค. 2565 ]27
14 โครงการตรวจเลือดหาสารโคลีนเอสเตอร์เรสในเกษตรกรกลุ่มเี่ยง [ 3 ต.ค. 2565 ]25
15 โครงการนมแม่และอนามัยแม่และเด็ก [ 3 ต.ค. 2565 ]25
16 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน [ 3 ต.ค. 2565 ]25
17 ฐานข้อมูลLTC [ 30 ก.ย. 2565 ]22
18 ฐานข้อมูลCG [ 30 ก.ย. 2565 ]21
19 โครงการไข้เลือดออก [ 7 ก.พ. 2565 ]41
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign