องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ [ 30 ม.ค. 2567 ]2
2 รูปถ่ายสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะ [ 27 มิ.ย. 2566 ]18
3 รูปถ่ายสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ [ 6 มิ.ย. 2566 ]18
4 แผนพับ การดำเนินการทางวินัย [ 9 ม.ค. 2566 ]21
5 แจ้งผลการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้านหันประจำปี [ 28 ธ.ค. 2565 ]20
6 รูปภาพกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้านหัน [ 20 ธ.ค. 2565 ]22
7 รายงานผลโครงการรณรงค์การใช้ถงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]21
8 ภาพถ่ายโครงการรณรงค์การใช้ถงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]21
9 รายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์การใช้ถงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]20
10 โครงการรณรงค์การใช้ถงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]25
11 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์การใช้ถงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]20
12 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงปม.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]46
13 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้านหัน [ 21 ต.ค. 2565 ]19
14 โครงการตรวจหาสารเอสเตอร์เรสในเกษตรตรกรกลุ่มเสี่ยง [ 4 ต.ค. 2565 ]19
15 รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผุ้บริหารท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]21
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการลดใช้พลังงาน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]20
17 หนังสือประชาสัมพันธ์กองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้านหัน [ 28 ก.ย. 2565 ]20
18 โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 [ 10 ส.ค. 2565 ]29
19 รายงานผลการดำเนินงานโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]23
20 ภาพถ่ายโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 [ 10 ส.ค. 2565 ]22
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign