องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 [ 10 ส.ค. 2565 ]22
22 หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 [ 10 ส.ค. 2565 ]18
23 กองทุนขยะรีไซเคิลตำบลบ้านหัน [ 18 ก.ค. 2565 ]21
24 พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 23 พ.ค. 2565 ]16
25 รายงานผลกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]18
26 ภาพถ่ายกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]18
27 รายมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]19
28 หนังสือเชิญร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]19
29 หนังสือแจ้งจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]22
30 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 8 มี.ค. 2565 ]17
31 ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 8 มี.ค. 2565 ]19
32 หลักฐานการรายงานผล [ 8 มี.ค. 2565 ]18
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 8 มี.ค. 2565 ]17
34 ภาพถ่ายเหตุไฟใหม้ป่าอ้อย [ 17 ม.ค. 2565 ]16
35 ขออนุญาตินำรถออกดับไฟไหม้ [ 17 ม.ค. 2565 ]15
 
|1หน้า 2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign